Excel als basis

Excel als basis is een veelgebruikt programma. Gezien de flexibiliteit en eenvoud van aanpassen is een foutje snel gemaakt. Door gebruik te maken van Power Query wordt dit gevaar verminderd en juist omgezet in een voordeel. 

Met Power Query in Excel kunnen vele tientallen databronnen ontsloten worden, kunnen diverse bewerkingen op die data uitgevoerd worden, en kan dit vervolgens geïmporteerd worden in het datamodel binnen Excel. De bron van de data is en blijft daardoor constant. Er hoeft niets te worden overgetypt, maar er is wel de flexibiliteit om meer met de data te kunnen doen.

De vele Excel-kennis binnen een organisatie wordt zo goed benut. De adoptiegraad is hoog.

Eén van onze relaties zei eens: ‘Excel is één grote leugen!’