Introductiedag

Op basis van één dag gezamenlijke investering bouwen wij tegen een sterk gereduceerd tarief een bruikbaar basismodel. Aan het einde van de dag heeft u vervolgens een eerste inzage in één of meerdere van uw bedrijfsprocessen en heeft u een beeld van de mogelijkheden. Daarnaast zouden wij u kunnen adviseren rondom de verdere uitwerking en bijvoorbeeld de kwaliteit van uw data.

Voorwaarden:

Om deze introductiedag zo effectief mogelijk te benutten, is het wenselijk dat de volgende zaken geregeld zijn:

  • Software is geïnstalleerd
  • Inloggegevens van de verschillende databronnen zijn voorhanden
  • IT beheer is op afroep beschikbaar (eigen IT verantwoordelijke)

Wat wij aan het einde van de dag leveren:

  • Eén datamodel naar keuze (bijvoorbeeld logistiek, financieel of voorraad)
  • Inzicht in de verdere mogelijkheden
  • Een uitgewerkt stappenplan
  • Inschatting van de verdere benodigde uren voor het volledige dashboard
  • Inschatting van de kosten van de software
  • Handreikingen voor het verhogen van de kwaliteit van de data

Nu voor:

300
00
  • Eenmalige kosten
Populair

Er is een groot aantal verschillende business intelligence systemen op de markt. Door die uitgebreide keuze en doordat de verschillen tussen BI software soms erg subtiel zijn, is het moeilijk uit te maken welk systeem optimaal aansluit bij uw type gegevens en onderneming. De informatie die u van uw BI leveranciers krijgt, is lang niet altijd afdoende voor een goede vergelijking en een gefundeerde keuze. Wij werken hoofdzakelijk met de BI-tool van Microsoft Power BI, maar hebben ook uitgebreide ervaring in andere BI oplossingen..

Meld je aan!

“U krijgt binnen één dag een bruikbaar basismodel en adviseren wij u over een verdere uitwerking”

Op basis van één dag gezamenlijke investering bouwen wij, tegen een sterk gereduceerd tarief, een bruikbaar basismodel. Aan het einde van die dag heeft u vervolgens een eerste inzage in één of meerdere van uw bedrijfsprocessen en heeft u een beeld van de mogelijkheden.